Łatwy Sposób Na Naprawę Jednego Konkretnego Przewodnika Rozwiązywania Problemów Cisco ASA 5510

Czy Twój komputer działa? Wypełniony błędami i działa wolno? Jeśli szukasz niezawodnego i łatwego w użyciu sposobu rozwiązania wszystkich problemów z systemem Windows, nie szukaj dalej niż Reimage.

Dzisiejszy przewodnik ma na celu pomóc Ci, gdy otrzymasz rzeczywisty błąd Przewodnik rozwiązywania problemów Cisco ASA 5510.

Dzięki najlepszym projektom dla każdego odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego Network Membrane 3 skompilowałem wszystkie ogólnie podstawowe polecenia, o których musisz wiedzieć, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie lepiej kontrolować urządzenia swojej firmy.

Sprawdź stan obecnego systemu
Kontrola wydajności i sprzętu
Zwykle sprawdź nasz stan wysokiej dostępności
Sprawdź stan zdarzenia zapory

Sprawdź stan, szybkość transmisji, dupleks oraz adresy IP wszystkich interfejsów
Sprawdź dowolną tabelę ARP

Jak sprawdzić jakiś stan tunelu ipsec w ASA?

Żądanie polega na pokazaniu krypto isakmp sa.Sprzedam za to pokazać krypto ipsec sa.polecenie – wiele systemów: running-config.Instrukcja ma pokazać mapę kryptograficzną.Polecenia i pokazywania statystyk kryptograficznych IPsec.

Zmień stan początkowy
Sprawdź stan tunelu
Sprawdź banery pakietów tunelowych pod kątem tunelu
Sprawdź dostępność wszystkich tuneli VPN

5.1 Śledzenie analizatora
5.2 Sprawdzanie całej witryny przez zaporę sieciową
5. Test 3 . 0 transportów TCP przez zaporę sieciową

1.0 Sprawdzanie podstawowych ustawień i statusu zapory

Jak rozwiązać problem z zaporą sieciową Cisco ASA?

Skonfiguruj listę dostępu z obecnym i docelowym adresem IP/podsiecią.Zastosuj listę ACL w dzienniku.Wyślij ruch testowy.Sprawdź ten cenny wpis.

Sprawdź stan funkcji

Jak znaleźć z mojego połączenia ASA?

“show connection” to ładne, świetne polecenie rozwiązywania problemów, które wyświetla większość tabeli połączeń ACTIVE ASA. Wszystkie pojazdy kierowane przez ASA tworzą to specyficzne połączenie.

Aby wyświetlić rzeczywisty klon oprogramowania, sposób wykorzystania, wysoką dostępność itp. oraz część związaną z czasem systemowym:

Aby zobaczyć, co zwykle program zapory już widział, obróć widoki witryny, aby sprawdzić:

Test wydajności sprzętu

Aby dowiedzieć się, w jakim stanie znajduje się procesor i jaki rodzaj pamięci znajduje się:

Sprawdź stan wysokiej dostępności

Aby wyświetlić informacje o stanie wysokiej dostępności, powiedziałbym polecenie Wyświetl tryb awaryjny:

Sprawdź listę połączoną z sesjami zapory

Dzięki mapie klasy ustawiasz najlepszą maksymalną sesję dla absolutnie określonych odwiedzających witrynę lub oferujesz ją w ogóle:

Wartości gry sesyjnej generowane przez plan (maksymalne użycie, jeśli skonfigurowano):

Możesz filtrować wszystkie sesje, które chcesz dopasować (przykład):

2.0 Sprawdź ustawienia interfejsu

Sprawdź rangę, szybkość i dupleks oraz interfejsy IP

Pokaż bieżącą konfigurację zadania przeznaczoną tylko dla interfejsów z adresem internetowym:

Sprawdź adres MAC i zasugeruj interfejsy. Koncepcja interfejsu w poniższym przykładzie jest bez wątpienia wewnętrzna.

– nazwa interfejsu
-MAC
– stan
– Szybkość połączenia
– Dupleks
– MTU
– Licznik pakietów i bajtów
– błąd

Sprawdź tabelę ARP

3.0 Sprawdź tabelę routingu

Jak powinieneś sprawdzić przepływ ruchu z powrotem w zaporze ASA?

Pakiet będzie musiał dotrzeć do interfejsu wejściowego.Gdy tylko nasz własny pakiet dotrze do wewnętrznego obciążenia interfejsu, licznik odwiedzających witrynę internetową interfejsu jest zwiększany.Cisco ASA bardzo dokładnie sprawdza istniejące połączenie, po prostu patrząc na wewnętrzne informacje o kostkach połączeń.

Dzięki przejrzystemu wyświetlaniu tras masz możliwość zobaczenia niezawodnej tabeli routingu zapory sieciowej opartej na statystykach, łączach dynamicznych, do sieci podłączonych bezpośrednio.

p>

Sprawdź ten powiązany marschrut

Szukasz najnowszej konkretnej ścieżki w ogromnych danych? Nie ma problemu, użyj strategii ilustrowania z większą ilością szczegółów:

Naprawiono błąd VPN 4.0

Praktycznie najważniejszą pozycją VPN jest czas pracy urządzenia. Aby porównać czasy, użyj raz zarządzaj:

Zmień stan tunelu

Sprawdź stan tunelu

Jeśli nie ma SA, tunel jest zawsze wyłączony. Aby upewnić się, że ta tuba działa, naprawdę potrzebujemy, abyś mógł sprawdzić, czy istnieje SA.
Aby określić, czy tunel jest uruchomiony, nowa osoba może użyć polecenia „show crypto isakmp sa”, „show or crypto ipsec sa”.
Status tunelu nie działa

Tunele zawsze były dalekie od istnienia, jeśli naprawdę nie ma produktu poprzednich poleceń:

Przewodnik rozwiązywania problemów cisco asa 5510

Informacje z danych wyjściowych konkretnego następującego polecenia:
– Współpracownicy wirtualnej sieci prywatnej
– ruch szyfrowany (zarówno źródło, jak i cel)
– Licznik ruchu dla ruchu szyfrowanego
– SPI do szyfrowania i deszyfrowania
– Metoda szyfrowania

Sprawdź licznik pakietów tunelu

Aby sprawdzić, czy szyfrowanie działa i szyfrowanie pakietów, wprowadź termin polecenia show weep ipsec sa 2 lub więcej razy i oceń wyniki. Na drugim i dodatkowym wyjściu licznik powinien pokazywać rzeczywistą fizycznie większą liczbę.

W poniższym źródle zapora ma już 1 efektywny host VPN.

Sprawdź dostępność tunelu VPN

Czas pracy VPN z bloga do witryny

Czas życia SA dla IKE /phase1/ w celu znalezienia Site-to-Net (czas życia od sekund)

Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

Jeśli Twój komputer działa wolno, jest zaśmiecony błędami i podatny na awarie, nadszedł czas na Restoro. To potężne oprogramowanie może szybko rozwiązać problemy związane z systemem Windows, zoptymalizować wydajność systemu i chronić dane przed uszkodzeniem. Dzięki Restoro będziesz cieszyć się szybszym i bardziej stabilnym działaniem komputera — bez kłopotów i kosztów związanych z oddaniem go do naprawy. Więc nie czekaj — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • 2. Otwórz i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami

 • Czas życia SA dla ruchu przychodzącego i towarzyskiego, w szczególności sa-s /phase2/ do pracy z site-to-site (czas życia w sekundach)

  Nowy czas pracy klienta VPN (Anyconnect) OK

  Sniffer 5.1

  Kluczem jest funkcja „Capture”, aby zachować kontrolę, po której użytkownicy muszą określić sam interfejs* (lub słowo kluczowe, niezależnie od pomysłu):
  Zwiększ długość pakietu do wartości wyższej niż średnia, jeśli potrzebujesz małego ładunku!

  Aby wysłać ślad analizatora, jeśli chcesz uzyskać raport PCAP, użyj wszystkich poleceń:

  5.2 Sprawdzanie całego ruchu przez zaporę sieciową

  5. Przetestuj 3 ruch TCP z dala od zapory

  6.0 Wyświetl dziennik za pomocą interfejsu wiersza polecenia

  Rozmiar bufora jest zarezerwowany, jeśli bufor jest p jest bez wątpienia pełny, stare logi przekształcą się w nadpisane.
  Aby sprawdzić, czy ustawienia dziennika powinny być prawidłowe, wpisz:

  Skonfiguruj rejestrowanie

  Zapisz dokładne kłody drewna ze schowka do rekordu i skopiuj je na swój serwer TFTP.

  Pokaż nowy dziennik

  Weryfikacja wersji 7.0 i ASP kończy się niepowodzeniem

  Te polecenia muszą być uruchamiane wiele razy, aby zobaczyć, gdzie faktycznie zwiększa się licznik, może to stanowić problem.
  Nie ma sensu wpisywać polecenia tylko raz, wyjątkowo, ponieważ nie wiemy, kiedy liczniki pokażą same wartości.

  8.0 Wykrywanie zagrożeń (sprawdź dobrych mówców)

  To słowo polecenia -IF włączone- może dać nam kilka bardzo satysfakcjonujących podstawowych wskazówek dotyczących przepływów sieciowych wychodzących przez niektóre zapory.
  Lub, jeśli mamy problem z wydajnością połączenia z naszymi stronami internetowymi, prawdopodobnie zobaczymy, kto obecnie jest właścicielem ostrożnego strumienia (czyja osoba odpowiedzialna powinna być pod gilotyną).

  7.0 Kopia zapasowa i przywracanie

  Przewodnik rozwiązywania problemów cisco asa 5510

  Aby uzyskać więcej znakomicie napisanych artykułów, zobacz mój artykuł: Migracja konfiguracji, certyfikatów i prywatnego klucza do kluczy Cisco ASA
  To wszystko!

  Uzyskaj potrzebne rozwiązanie za pomocą jednego kliknięcia dzięki temu potężnemu narzędziu do naprawy systemu Windows.

  The Easy Way To Repair The Cisco ASA 5510 Troubleshooting Guide
  La Manera Fácil De Reparar La Guía De Resolución De Problemas De Cisco ASA 5510
  Il Modo Più Semplice Per Riparare La Guida Alla Risoluzione Dei Problemi Di Cisco ASA 5510
  Le Moyen Facile De Réparer Le Guide De Dépannage Cisco ASA 5510
  Der Einfache Weg Zur Reparatur – Der Wichtigste Leitfaden Zur Fehlerbehebung Für Cisco ASA 5510
  Простой способ ремонта моего Cisco ASA 5510. Руководство по устранению неполадок
  A Maneira Fácil De Reparar O Guia De Solução De Problemas Do Cisco ASA 5510
  Det Enkla Sättet Att Reparera Just Denna Cisco ASA 5510 Felsökningsguide
  쉬운 수리 방법 Cisco ASA 5510 문제 해결 가이드
  De Gemakkelijke Manier Om De Cisco ASA 5510-gids Voor Probleemoplossing Te Repareren